2 Comments

  • Dinh Tai

    Anh thịnh ơi em mới bắt đầu kinh doanh online nk mà nick của em từ trước tới nay k tương tác nhiều nên gần như 5 hôm mới bán được 1 2 đơn. . Mặc dù cùng một sản phẩm ngta bán trên Fanpage rất chạy mà em bán giá it hơn ngta 1 nửa . Em muốn mua một Fanpage tầm 10k like với cả em muốn chạy quảng cáo tầm 500k vì em mới vào nên ngân sách chưa có nhiều . Theo a chạy tầm đó có được k a.định hướng của em là dần dần a ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *