3 Comments

  • Hạt Đậu TV

    cho mình hỏi, sau khi trỏ xong thì tên miền ấy lúc gia hạn thì gia hạn tren godady hay azigi. trỏ xong thì tên miền ấy có liên quan gì đến godady nữa không, mình xóa tài khoản godady có sao không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *