สร้างเว็บไซต์ฟรีด้วย WebsTriple.com
Articles,  Blog

สร้างเว็บไซต์ฟรีด้วย WebsTriple.com


หลังจากที่ Login มีการเข้ามาที่ระบบสร้างเวปไซต์ฟรีด้วยตนเองที่ WebsTriple.com เมนูบน=เมนูหลัก เมนูซ้าย=เมนูย่อย ตรงกลาง=หน้าเวป คลิกที่โลโก้แก้ไข/upload รูป upload สามารถคลิกเลือกหรือนำรูปภาพลากมาวางได้เลย มีสถานะแจ้งกำลัง update รูปภาพนั้นๆที่เลือกไว้แล้ว รูปภาพนำขึ้นเรียบร้อย แสดงรูปขึ้นให้ทันที วิธีการแก้ไขชื่อเมนู Page ประเภทของ Header สำหร้บทำหน้า Page วิธีปิด page หรือซ่อนเมนู วิธีการใส่เนื้อหาในหน้าเพจ Page เลือก Build(สร้าง) วิธีการแก้ไขภาพที่มีอยู่แล้ว เปลี่ยนรูปภาพ วิธีใส่ข้อความ มีเลือกแบบหัวข้อ และเนื้อหา เปลี่ยนสี font วิธีสร้างปุ่ม Button – ใส่ url, telephone etc. Preview – ดูหน้าเวปเพจก่อน เผยแพร่บน Internet การใส่รูปภาพเพิ่มเติมในหน้า Page วิธีย่อ ขยายรูปภาพที่นำขึ้นมาไว้หน้า Page วิธีการจัดรูปภาพชิดซ้าย ขวา กลาง วิธีการใส่ปรับ แสง สี ใส่ข้อความ ในรูปภาพ การใส่ Space ช่องว่าง เพื่อให้รูปแบบแสดงเนื้อหาสวยงาม การใส่เนื้อหาเป็นหัวข้อ การใส่เส้นคั่น การใส่เนื้อหา Text การเพิ่มหน้า Page / Menu – มีประเภทหน้าต่างๆให้เลือกใช้ การแก้ไข Backgroud วิธีการใช้/แก้ไขแบบฟอร์ม วิธีการใช้/แก้ไข google map และการใส่ที่อยู่ การ Publish – การเผยแพร่หน้าเพจที่แก้ไขเสร็จขึ้น internet -_- Thank you – Add Line @TripleSystems 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *